Toelage voor kinderen / personen die ondersteuning nodig hebben

Heb je recht op de sociaal-pedagogische toelage?

De sociaal-pedagogische toelage is:

De kinderen met een een specifieke ondersteuningsbehoefte mogen de leeftijd van 22 jaar niet bereikt hebben in het jaar van de aanvraag.

De persoon in bewindvoering van persoon en goederen moet dit statuut krijgen vóór de leeftijd van 25 jaar
én moeten 12 punten score op de schaal van zelfredzaamheid van de FOD Sociale Zekerheid.

Hoe kan ik de toelage aanvragen?

Je kan dit aanvragen in het Welzijnshuis.
Bezorg ons via mail of per post:

 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager
 • Ingevuld aanvraagformulier of de informatie die daarop gevraagd wordt.
 • Bewijsstukken in verband met de handicap:
  • attest van de zorgbehoefte (minstens 6 punten over de 3 pijlers of 4 punten in pijler 1) toegekend door "team ZOË van Kind en Gezin". Dat is een toekenning van zorgtoeslag in het ondersteuningspakket; omwille van een ondersteuningsbehoefte)
  • ingangsdatum van het statuut van persoon onder bewindvoering persoon en goederen (als dit nog niet in het bevolkingsregister opgenomen is).

Kom je liever langs:

Hoeveel bedraagt de toelage?

 • Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en personen onder bewindvoering van persoon en goederen die altijd thuis worden verzorgd, krijgen 125 euro.
 • Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en personen onder bewindvoering van persoon en goederen die school, een dagcentrum en/of een voorziening afwisselen met thuis zijn, krijgen 75 euro.
 • Heb je ook recht op de mantelzorgpremie, dan moet je kiezen tussen de mantelzorgpremie en deze sociaal-pedagogische toelage.

 • De toelage wordt één keer per jaar toegekend.

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be