ik ben mantelzorger

Premie voor mantelzorgers

Wie zelf zorgt voor een zwaar zorgbehoevende, kan hiervoor een mantelzorgpremie krijgen van Stad Roeselare.

Wat is mantelzorg?

We spreken van mantelzorg als de zorg:

 • vrijwillig is
 • van lange duur is
 • en intensief is

Voorwaarden voor de mantelzorgpremie

De zorgbehoevende persoon:

 • heeft recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (uitbetaald door de zorgkas/ziekenfonds).
 • is minstens 21 jaar en niet verlengd minderjarig.
 • is gedomicilieerd in Roeselare.
 • woont in een thuisomgeving. Dit wil zeggen dat je in je eigen huis woont, maar je kan ook in de woning van jouw mantelzorger wonen.
  Kortverblijf (een opname in het ziekenhuis, naar een dagcentrum gaan, ...) telt mee als een thuisomgeving.

De mantelzorger:

 • helpt vrijwillig en krijgt hiervoor geen andere vergoeding
 • is minstens 18 jaar.
 • helpt in de eigen woning of in de woning van de zorgbehoevende persoon.
 • moet niet in Roeselare wonen.

Hoe kan je de mantelzorgpremie aanvragen?

Je kan de premie aanvragen in het Welzijnshuis.
Je kan hier ook online een afspraak maken: kies "mantelzorgpremie" en leg meteen je afspraak vast.

Breng het volgende mee:

 • Het ingevulde aanvraagformulier, ondertekend door de zorgbehoevende én de mantelzorger.
 • Identiteitskaart van de zorgbehoevende én van de mantelzorger
 • Beslissing van de zorgkas ivm de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
 • Rekeningnummer van de mantelzorger

Als de einddatum op het attest van de zorgkas voorbij is, stopt de uitbetaling van de mantelzorgpremie automatisch.
De zorgkas (ziekenfonds) kan een verlenging toestaan.
Breng deze verlening tijdig binnen in het Welzijnshuis. Zo vermijd je de stopzetting van de betaling.

Als de zorgbehoevende een andere mantelzorger krijgt, moet je een nieuw aanvraagformulier bezorgen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De mantelzorger ontvangt 15 euro per maand.

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be