Wie helpt mij met leefloon?

Jouw assistent helpt jou

Als je recht hebt op leefloon zal jouw assistent je helpen om alles hiervoor in orde te brengen.
Wanneer je een afspraak maakt, dan heeft jouw assistent tijd om naar jou te luisteren.
Als je assistent ziek is of verlof heeft, is er een collega die naar je vragen luistert.

Houd contact met je assistent:

 • lees de brieven die je krijgt, vraag uitleg als je ze niet begrijpt.
 • beluister/lees de boodschappen op je telefoon
 • beantwoord de telefoon als je assistent je belt
 • laat je assistent weten als je telefoonnummer verandert
 • laat weten als je e-mail niet meer werkt
 • laat iets weten als je niet op de afspraak kan zijn of een huisbezoek moeilijk past.

Je kan je leefloon verliezen als je assistent jou niet kan contacteren of als je niet reageert.

Welke informatie moet ik aan mijn assistent geven?

Het is belangrijk dat jouw assistent de juiste informatie krijgt.

Je verblijfplaats in Roeselare

Je assistent komt op huisbezoek.

 • Laat altijd weten waar je woont, ook als het tijdelijk is.
 • Verwittig wanneer je verhuist, ook binnen Roeselare.
 • Zeg of je met je gezin of met andere mensen samenwoont of alleen woont, of wanneer dit verandert.

Wanneer je naar het buitenland gaat

Je ontvangt leefloon van het Welzijnshuis (OCMW) Roeselare, omdat je in Roeselare bent.

 • Soms ben je misschien langere tijd niet thuis, omdat je familie bezoekt in het buitenland.
 • Je kan per jaar 4 weken in het buitenland zijn en toch verder je leefloon krijgen.
 • Informeer je assistent als je naar het buitenland gaat voor familiebezoek bijvoorbeeld.

Na 4 weken verblijf in het buitenland kan de uitbetaling van je leefloon stoppen.

 • Informeer je assistent voor je vertrekt.
 • Informeer je assistent onmiddellijk als je terug in België bent.
 • Doe dat altijd, ook als je niet langer dan 4 weken weg was.

Wanneer je werkt

 • Informeer je assistent als je werkt.
 • Toon je loonfiche aan je assistent, zo kunnen we jouw leefloon correct berekenen en op tijd betalen.

Wat doet het Welzijnshuis als ik leefloon krijg?