Wat doet het Welzijnshuis als ik leefloon krijg?

Jouw OCMW betaalt je leefloon. Woon je in Roeselare dan is jouw OCMW in het Welzijnshuis.

Jouw assistent maakt jouw dossier

 • Je assistent verzamelt de informatie die bewijst dat je recht hebt op leefloon
 • bekijkt welke voordelen je kunnen helpen en waar je nog recht op hebt.
 • Je assistent kent de diensten die je kunnen helpen en neemt ook contact als dat nodig is.
 • Alle documenten die nodig zijn komen in jouw dossier.
 • Er is respect voor jouw privacy. Je assistent heeft beroepsgeheim.
 • De informatie in je dossier gebruiken we enkel om je te helpen en is vertrouwelijk.

Het Comité beslist over je dossier

Wanneer je hulp vraagt aan het OCMW, moet het OCMW binnen 30 dagen een beslissing nemen.

 • Jouw assistent vraagt - met jouw dossier - hiervoor de goedkeuring van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst.
  De mensen van Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst zijn verkozen.
 • Als het Comité ziet dat alles in orde is, beslist het om leefloon toe te kennen. Dat is ook zo als je andere hulp vraagt.
 • Je assistent zorgt voor de meest dringende hulp als je geen 30 dagen kan wachten, zodat je voorlopig verder kan.

Het Comité voor de sociale dienst beslist over je hulpvraag.

 • Als je dat wil, kan jij zelf je situatie uitleggen aan het Comité voor de sociale dienst. Jouw assistent zal je zeggen als dat voor jou belangrijk is.
 • Als je niet akkoord bent met de beslissing van het Comité, kan je in beroep gaan.
 • Je assistent kan je uitleggen hoe je dat moet doen.
 • Dit wordt ook uitgelegd in deze folder.

Je bent Belg of mag in België verblijven

 • Als je geen Belg bent, en tijdelijk in België mag verblijven, moet je op tijd verlenging van je verblijf aanvragen.
 • Enkele weken vóór de einddatum van je tijdig verblijf, krijg je een brief van de Stad. Daarin staat dat het belangrijk is dat je de verlenging aanvraagt.
 • Stel dit niet uit. Je assistent zal je hieraan herinneren, zodat je dit zeker op tijd doet.
 • Doe je dat niet, dan heb je geen recht meer op een leefloon en mag je ook niet werken in België.

Hoeveel leefloon zal ik krijgen?

Je assistent kan jou uitleggen hoe jouw leefloon berekend is.
Hoeveel leefloon je krijgt, is per gezin anders:

Jouw inkomen en het inkomen van de mensen waarmee je samenwoont, tellen mee voor de berekening van je leefloon.

We schrijven je leefloon over op jouw rekening.

Wat kan ik zelf doen als ik leefloon krijg?