Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Als je recht hebt op sociaal tarief betaal je het minst voor het verbruik van gas en elektriciteit.

Als je recht hebt op sociaal tarief

  • betaal je geen huur voor je elektriciteit- of aardgasmeter
  • betaal je het goedkoopste tarief voor het verbruik van gas en elektriciteit

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Je kan om verschillende redenen recht hebben op het sociaal tarief. Je vindt hier een totaaloverzicht van de voorwaarden.
Enkele voorbeelden:

  • je hebt recht op een leefloon
  • je krijgt een specifieke tegemoetkoming voor een handicap
  • je krijgt als oudere een inkomensgarantie
  • je bent een sociale huurder die verwarmt met een gemeenschappelijke aardgasinstallatie

Hoe kan je het sociaal tarief krijgen?

Het recht wordt om de 3 maanden automatisch toegekend door de leverancier.
Controleer je factuur of je het sociaal tarief krijgt.