Ik heb een handicap of ik heb zorg nodig

De sociale dienst van je ziekenfonds is goed op de hoogte

Elk ziekenfonds heeft een sociale dienst. Daar kan je terecht met problemen die je ervaart door ziekte, handicap, ouderdom,...
De sociale dienst heeft een goed zicht op de diensten en voordelen die bestaan, waar je mogelijks recht op hebt.