Wie zijn wij?

Het Welzijnshuis is de plek waar je terecht kan met elke welzijnsvraag.

Hoe zijn we georganiseerd?

Het Welzijnshuis maakt deel uit van Stad & OCMW Roeselare.
Het Welzijnshuis bestaat uit verschillende teams.

  Welzijnsloket

  • geeft info en advies over algemene welzijnsvragen
  • zet je op weg naar de juiste dienstverlening
  • helpt bij het aanvragen van sociale voordelen en premies

  Wijkteams

  • begeleiden je op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, inkomen, gezondheid, vrije tijd,...)
  • werken voor een afgebakend gebied in Roeselare

  Activeringscel

  • helpt de wijkteams bij het zoeken naar een passende opleiding of tewerkstelling als je leefloon krijgt.

  Brugteam

  • gaat actief op zoek naar mensen met welzijnsvragen (vrije tijd, armoede,...) en zet hen op weg naar gepaste hulp
  • biedt activiteiten aan op maat van kinderen en volwassenen
  • helpt organisaties (scholen, diensten,...) om meer rekening te houden met de noden van mensen in een kwetsbare situatie.

  Team collectieve schuldenregeling

  • treedt op als schuldbemiddelaar voor mensen in collectieve schuldenregeling

  Team dak- en thuislozen

  • ondersteunt als je zonder woonst of in een onzekere woonsituatie zit

  Lokaal opvanginitiatief (LOI) en mensen zonder wettig verblijf

  • zorgt voor opvang als je nieuwkomer bent
  • maakt je wegwijs in onze samenleving
  • biedt beperkte hulp als je in Roeselare verblijft zonder wettig verblijf

  Zin om een van onze teams te versterken?

  Bekijk de openstaande vacatures bij Stad & OCMW Roeselare