Wie zijn wij?

Het Welzijnshuis is de plek waar je terecht kan met elke welzijnsvraag.

Hoe zijn we georganiseerd?

Het Welzijnshuis maakt deel uit van Stad & OCMW Roeselare.
Het Welzijnshuis bestaat uit verschillende teams.

Welzijnsloket

 • geeft info en advies over algemene welzijnsvragen
 • zet je op weg naar de juiste dienstverlening
 • helpt bij het aanvragen van sociale voordelen en premies

Breed Welzijnsonthaal

 • het eerste uitgebreid contact met een hulpverlener; in het Welzijnshuis of bij jou thuis.
 • verduidelijkt samen met jou je hulpvraag
 • informeert je over je rechten en helpt je de juiste informatie verzamelen, zodat je krijgt waar je recht op hebt
 • zorgt voor een goede doorgave aan een collega van een wijkteam, als langere begeleiding wenselijk is.
  Bekijk de folder over het Breed Welzijnsonthaal

Wijkteams

Activeringscel

 • helpt de wijkteams bij het zoeken naar een passende opleiding of tewerkstelling als je leefloon krijgt.

Brugteam

 • gaat actief op zoek naar mensen met welzijnsvragen (vrije tijd, armoede,...) en zet hen op weg naar gepaste hulp
 • biedt activiteiten aan op maat van kinderen en volwassenen
 • helpt organisaties (scholen, diensten,...) om meer rekening te houden met de noden van mensen in een kwetsbare situatie.

Team collectieve schuldenregeling

 • treedt op als schuldbemiddelaar voor mensen in collectieve schuldenregeling

Team wooncoaching

 • ondersteunt je in een moeilijke of kwetsbare woonsituatie.

Team thuislozen

 • ondersteunt wie zonder woonst is of wie de stap naar hulpverlening niet alleen kan zetten.

Lokaal opvanginitiatief (LOI) en mensen zonder wettig verblijf

 • zorgt voor opvang als je nieuwkomer bent én toegewezen bent aan ons lokaal opvanginitiatief.
 • maakt je wegwijs in onze samenleving
 • biedt beperkte hulp als je in Roeselare verblijft zonder wettig verblijf

Zin om een van onze teams te versterken?

Bekijk de openstaande vacatures bij Stad & OCMW Roeselare