Toelage voor verwarming met mazout, tankgas en lamppetroleum

De verwarmingstoelage is een bedrag dat je terugkrijgt voor de aankoop van brandstof.

Wat is de verwarmingstoelage?

Het Verwarmingsfonds betaalt een bedrag terug voor:

  • huisbrandolie (ook stookolie of mazout genoemd)
  • lamppetroleum (type c)
  • bulk propaangas (je gebruikt gas in een tank)

Wie kan de de verwarmingstoelage krijgen?

Het is bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen:

  • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • personen met een begrensd inkomen
  • personen met schuldoverlast

Hoe kan je de verwarmingstoelage krijgen?

Je doet een aanvraag via het Welzijnshuis. Je kan hiervoor online een afspraak maken.

Wat moet je meebrengen:

  • de leveringsfactuur
  • een kopie van je e-ID (elektronische identiteitskaart)
  • een klever van het ziekenfonds van alle volwassen bewoners

Sociaal Verwarmingsfonds

0800 90 929

info@vf-fc.be

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be