Toelage voor verwarming

De verwarmingstoelage is een bedrag dat je terugkrijgt voor de aankoop van brandstof.

Wat is de verwarmingstoelage?

Het Verwarmingsfonds betaalt een bedrag terug voor:

  • huisbrandolie (ook stookolie of mazout genoemd)
  • lamppetroleum (type c)
  • bulk propaangas (je gebruikt gas in een tank)

Wie kan de de verwarmingstoelage krijgen?

Het is bedoeld voor gezinnen met een beperkt inkomen:

  • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • personen met een begrensd inkomen
  • personen met schuldoverlast

Hoe kan je de verwarmingstoelage krijgen?

Je doet een aanvraag via het Welzijnshuis. Je kan hiervoor online een afspraak maken.

Wat moet je meebrengen:

  • de leveringsfactuur
  • een kopie van je e-ID (elektronische identiteitskaart)
  • een klever van het ziekenfonds van alle volwassen bewoners
BijlageGrootte
PDF-pictogram Folder verwarmingstoelage1005.06 KB

Sociaal Verwarmingsfonds

0800 90 929

info@vf-fc.be

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be