Ik kan niet werken door ziekte of ongeval

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken of stempelen, hebben recht op een uitkering.

  • Het eerste jaar krijg je een ziekte-uitkering (primaire arbeidsongeschiktheid).
  • Vanaf het tweede jaar krijg je een invaliditeitsuitkering.

Wie kan een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen?

Iedereen die door ziekte of een ongeval niet meer kan werken.

Waar kan ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid aanvragen?

Je kan terecht bij jouw ziekenfonds.

  • Vraag een 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' op bij jouw ziekenfonds.
  • Laat dit document invullen door de behandelende dokter.
  • Bezorg dit ingevulde document binnen de twee dagen aan de adviserend dokter van jouw ziekenfonds.

Hoeveel geld kan ik krijgen?

Dat hangt van jouw situatie af en wordt dus voor jou persoonlijk berekend.

De sociale dienst van je ziekenfonds

Elk ziekenfonds heeft een sociale dienst. Daar kan je terecht met problemen die je ervaart door ziekte, handicap, hogere leeftijd,...
De sociale dienst weet welke andere diensten en voordelen er nog bestaan en die je kunnen helpen.

Ziekte of ongeval door je werk

Een ongeval op (weg naar) je werk of ziekte door je werk is een andere situatie. Verwittig altijd eerst je werkgever van je arbeidsongeval of ziekte.
Afhankelijk van de situatie kan de verzekering van je werkgever tussenkomen in de kosten voor de verzorging of een vervangingsinkomen zolang je niet kan werken.