Ik ben weduwe/weduwnaar

Als weduwe/weduwnaar krijg je een overlevingspensioen of overgangsuitkering.

 • Dit is zo voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
 • De loopbaan van je overleden echtgenoot of echtgenote is de basis voor de berekening.
 • Bij ambtenaren is er recht op een begrafenisvergoeding.

Het overlevingspensioen

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden (weduwe/weduwnaar/wezen) na een overlijden.

 • De overledene moet hiervoor nog niet op pensioen zijn.
 • Je kan als nabestaande verder blijven werken met een overlevingspensioen.
  Je moet je inkomen dan wel beperken tot de vastgestelde inkomstengrenzen ‘toegelaten arbeid’.

De overgangsuitkering

De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de weduwe/weduwnaar die niet aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen.

 • De overgangsuitkering krijg je volledig uitbetaald naast je andere inkomsten (loon, ziektegeld, werkloosheidsuitkering, …).
 • Er is geen beperking van het basisinkomen.

Hoe kan je het overlevingspensioen of de overgangsuitkering aanvragen?

Het onderzoek of er recht is op een uitkering gaat automatisch:

 • wanneer de overleden huwelijkspartner al een pensioen had
 • of wanneer de pensioenaanvraag in behandeling was

Je kan in het Welzijnshuis hulp krijgen bij het aanvragen van een overlevingspensioen of de overgangsuitkering.
Je kan hiervoor online een afspraak maken.

Je kan dit ook zelf aanvragen via de website van de Federale Pensioendienst of het regionaal kantoor.