Aangepast wonen voor jongeren

Woonbegeleiding voor mensen met weinig woonervaring

Kamers met kansen (18 - 35 jarigen)

Het Welzijnshuis biedt een beperkt aantal Kamers met kansen, waar je tijdelijk kan verblijven in afwachting van een stabiele woonsituatie.

 • Je verblijft in een woning waarin je gemeenschappelijke ruimtes deelt én ook een eigen kamer hebt.
 • Er is begeleiding van het Welzijnshuis
 • Je betaalt een maandelijkse vergoeding.

Wie kan een kamer met kansen krijgen?

 • Je bent in begeleiding bij het Welzijnshuis
 • Je hebt geen woning
 • Je bent nog niet klaar om zelfstandig te wonen
 • Je bent bereid om in groep te wonen

Woonbegeleiding bij woonproblemen

Je bent tussen de 18 en 25 jaar en hebt nood aan woonondersteuning?

Dan kan je gratis woonbegeleiding en bemiddeling krijgen van het CAW, als

 • je woning veel gebreken heeft
 • je weinig ervaring hebt met zelfstandig wonen
 • je moeite hebt met het onderhoud van je woning
 • je huurachterstand of andere financiële problemen hebt
 • je buren klagen over van alles en nog wat
 • je weinig mensen kent die je kunnen helpen
 • je huisbaas jou niet zo serieus neemt als jij zou willen
 • je huisbaas eraan denkt jou uit huis te zetten

Proef-wonen

Je kan tot maximum 2 jaar op proef wonen in een sociale woning van de Mandel of het Sociaal Verhuurkantoor

 • Een begeleidende dienst meld je aan.
 • Je krijgt intensieve begeleiding rond verschillende thema's.

Wie kan proef-wonen?

 • Je hebt onvoldoende woonervaring
 • Je hebt moeilijkheden om zelfstandig te wonen
 • Je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor sociale huur
 • Je bent akkoord met een intensieve woonbegeleiding.

Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren

Als je tussen 17 en 21 jaar oud bent en alleen gaat wonen, omdat het bijvoorbeeld thuis echt niet meer gaat, kan je hulp krijgen via begeleid zelfstandig wonen.

Een begeleider helpt je:

 • bij het zoeken naar een woning
 • bij het zoeken naar opleiding of werk
 • om je in te schrijven als werkzoekende, een steunaanvraag te doen bij het OCMW, ...
 • om te leren omgaan met de bank, geld en papieren
 • voor het organiseren van je huishoudelijke taken
 • bij het invullen van je vrije tijd en het onderhouden van contacten met familie en vrienden.

BijlageGrootte
PDF-pictogram folder woonbegeleiding CAW296.64 KB

Welzijnshuis Roeselare

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be

Onthaal CAW Centraal-West-Vlaanderen

Iepersestraat 47
8800 Roeselare

051 22 59 44

onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be

Woondienst Regio Roeselare

Botermarkt 2
8800 Roeselare

051 26 24 36

Contactformulier