Ik word uit huis gezet

Wie kan mij helpen als ik uit huis gezet word?

Kan de verhuurder je zomaar op straat zetten?

De verhuurder kan niet zomaar een einde maken aan het huurcontract.

 • Is je huur niet of te laat betaald, dan kan de verhuurder de vrederechter contacteren.
 • De vrederechter kan beslissen of jouw fout een reden is om het huurcontract te stoppen.

Wat als je een gerechtsbrief ontvangt?

Neem onmiddellijk contact met

Het is belangrijk dat je op de zitting van het Vredegerecht aanwezig bent of je laat vertegenwoordigen door een advocaat.

Gratis bemiddeling door het Welzijnshuis bij uithuiszetting

 1. Het Vredegerecht (of de gerechtsdeurwaarder) informeert op tijd het Welzijnshuis als jouw verhuurder een vordering tot uithuiszetting bij de rechtbank vraagt.
 2. Het Welzijnshuis stuurt je een brief met de vraag om contact op te nemen.
  Je kan een afspraak maken met een maatschappelijk werker van het Welzijnshuis Roeselare.
 3. De maatschappelijk werker van het Welzijnshuis zal je uitleg geven over het verloop van de procedure.
  Samen met jou bekijken we de mogelijkheden om uithuiszetting te vermijden.
 4. Het Welzijnshuis informeert de vrederechter (of de gerechtsdeurwaarder) of je reageerde op onze brief en welke stappen jij als huurder zal zetten.

Het Welzijnshuis werkt nauw samen met het CAW Centraal West-Vlaanderen.
Huurders die huren op de privémarkt en geconfronteerd worden met een dreigende uithuiszetting, kunnen beroep doen op de woonbegeleider van het CAW voor een meer intensieve woonbegeleiding.

En als uithuiszetting onvermijdelijk is...

Soms is uithuiszetting niet meer te vermijden. In dat geval voert de deurwaarder het vonnis van de rechtbank uit.
Toch zoeken we verder om dit zo menswaardig mogelijk te laten verlopen.

 • De woning wordt dan gedwongen ontruimd. Je spullen staan dus op straat.
 • Heb je geen andere woning of oplossing voor je inboedel, dan kunnen je (niet bederfbare) spullen maximum 6 maand naar de Stedelijke ateliers.
 • Haal je de spullen binnen de 6 maanden niet op, wordt alles eigendom van de stad.

Welzijnshuis Roeselare

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be

Meer informatie over uithuiszetting?

Ga naar de website van de Vlaamse Overheid