Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ)

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) onderzoekt het recht op tegemoetkoming voor mensen met een beperking. Op de zitdag kan je terecht met vragen over je tegemoetkoming (toekenning, herziening, beroep,....).

Spreekuren van Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Zitdag Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
in het Welzijnshuis

de 2de maandag van de maand
van 9.30 tot 11.45 is het mogelijk om een medewerker te spreken, zonder afspraak.

Opgelet: in juli en augustus 2024:
enkel op maandag 8 juli 2024 9:30-11:45

bekijk de concrete kalender