Elim Steunpunt Vluchtelingen

Wat is Elim?

De vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare, helpt vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren.
Iedere allochtoon kan voor allerlei vragen, problemen en dossiers terecht bij Elim.

Vanaf 23 november terug open:

  • elke dinsdag van 9u.30 tot 12u.
  • elke donderdag van 9u.30 tot 12u.

Iedereen is welkom zonder afspraak.

De coronamaatregelen moet gevolgd worden: dragen van het mondmasker en voldoende afstand bewaren.

bij Elim vind je:

  • Het onthaal en ondersteuning
  • vrouwenwerking Xenia
  • Huiswerkklas
  • Praatgroep Nederlands
  • Lessen Nederlands

lees meer over Elim op Vluchtelingewerk Vlaanderen

BijlageGrootte
PDF-pictogram Folder werking Elim 254.3 KB