Aangepast wonen voor ouderen

Assistentiewoningen

Een assistentiewoning (vroeger serviceflat) is een aangepaste woning voor ouderen.

  • Je woont er zelfstandig.
  • Je kan er beroep doen op thuiszorgdiensten.
  • Verschillende woningen zijn naast elkaar of in één gebouw.

Bekijk een overzicht van assistentiewoningen/serviceflats in de buurt.

Kortopvang

Een kortverblijf voor ouderen, kan naasten even ontlasten van de zorg.
Bij kortopvang hoort:

  • hygiënische en verpleegkundige hulp
  • psychologische ondersteuning
  • activering en revalidatie
  • animatie en ontspanning

Bekijk een overzicht van kortopvang voor ouderen in de buurt.

Woonzorgcentra

Een woonzorgcentrum biedt blijvende opvang en verzorging aan ouderen.
Het woonzorgcentrum wordt dus de nieuwe thuis van wie er verblijft.

Bekijk een overzicht van woonzorgcentra in de buurt.