Aangepast wonen voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Beschut Wonen

Beschut Wonen is een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen, die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben.

  • De bewoners wonen individueel of in kleine groepjes.
  • Enkele keren per week komt een begeleider langs.

De bewoner kan deelnemen aan dagactiviteiten, aangepast aan de noden van de bewoner op vlak van psychisch en lichamelijk functioneren, praktische leef- en woonvaardigheden, dagbesteding, sociaal netwerk, sociale vaardigheden, ...

Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

Een PVT is er voor personen met een langdurige en grotendeels gestabiliseerde stoornis die

  • in staat zijn om te wonen buiten een ziekenhuissituatie
  • maar niet zelfstandig of in een beschutte woonvorm
  • die hun dag op een redelijk zinvolle wijze kunnen invullen, mits gespecialiseerde begeleiding.

Mobiele teams

Mensen in psychische kwetsbaarheid kunnen in de thuissituatie tijdelijk ondersteuning krijgen, dringend of over een langere periode.
Een mobiel team komt dan aan huis.

  • Door deze begeleiding is thuis blijven wonen haalbaar.

Deze hulp kan je vragen via je arts of via Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT).
PZT kan zoekt naar de dienst of hulp die voor jou het best passend is.

Beschut wonen Roeselare-Tielt

Wallenstraat 46-48
8800 Roeselare

051 20 89 83
info@debieweg.be

PVT Valckeburg

Kloosterstraat 7
8800 Rumbeke

051 231 343
pvt@valckeburg.be

PZT Midden West - Vlaanderen

Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare

info@pztrit.be
051 43 41 07